EKL:n Oulun piirin kannanotto ylimääräisistä indeksitarkistuksista

Pentti Lahdensivu
2.4.2022 klo 12:00

Ylimääräiset indeksitarkistukset

Eläkkeensaajien Keskusliitto vaatii, että eläkkeensaajien tukemiseksi on kansaneläkeindeksiin toteutettava ylimääräinen korotus tehtävä mahdollisimman pian. Lisäksi työeläkkeiden indeksitarkistus on tehtävä vuodenvaihteen lisäksi myös heinäkuussa.

Hallitus ilmoitti 18.3. linjauksistaan koskien määräaikaisia täsmätoimia, joilla vastataan energian hintojen nousuun. Välittömät toimet kohdennettiin palkansaajille työmatkavähennyksen parantamiseen sekä maatalouteen vapauttamalla tuotantorakennuksia kiinteistöverosta määräajaksi. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan lisätoimia on tulossa ainakin maataloudelle ja kuljetuspuolelle.

Eläkejärjestöt ovat yhdessä ja erikseen ilmoittaneet pitävänsä päätöstä epäoikeudenmukaisena maamme eläkkeensaajille ja vaatineet hallitukselta myös heille suunnattuja täsmällisiä toimia. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen on tehnyt esityksen ylimääräisestä kansaneläkeindeksin korotuksesta,

Helmikuussa yleinen inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan 4,5 prosenttia ja ennusteiden mukaan hinnat tulevat nousemaan maaliskuussa yli viisi prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Lisäksi asiantuntija-arvioiden mukaan ruoan hinnan odotetaan nousevan tänä vuonna viidestä kymmeneen prosenttia. Tilanne on oleellisesti pahentunut hallituksen edellisen päätöksen jälkeen.  Eläkkeensaajienkin tilannetta on nyt pakko tarkastella uudelleen. Nyt jos koskaan tarvitaan konkreettisia tukitoimia toimeentuloluukulle ohjaamisen sijaan.

Eläkkeensaajien Keskusliiton Oulun Piiri ry kannattaa

lämpimästi ministeri Sarkkisen tekemää esitystä kansaneläkeindeksiin toteutettavasta ylimääräisestä indeksitarkistuksesta ja vaatii sen toteuttamista mahdollisimman nopeasti.  

Lisäksi esitämme, että maassamme otetaan käyttöön väliaikaisesti menettely, jossa työeläkkeiden indeksitarkistukset tehdään kahdesti vuodessa. Tällainen käytäntö oli voimassa vuosina 1977-1984, jolloin keskeisin syy asiaan oli 1970-luvun alkupuolella öljykriisin seurauksena valloilleen päässyt inflaatio. Indeksikorotus työeläkkeisiin tehtäisiin vuodenvaihteen lisäksi heinäkuun 1. päivänä, jolloin tarkistuksen määrä olisi kaksiviidesosaa (40 %) seuraavan vuodenvaihteen arvioidusta indeksitarkistuksesta.

Kansaneläkkeisiin tehtävä ylimääräinen tasokorotus sekä esittämämme malli työeläkkeiden korotukseksi auttaisivat eläkeläisten elämää elinkustannusten nopeasti noustessa. Työeläkkeiden osalta se ei juurikaan toisi lisäkustannuksia. Tänä vuonna eläkemeno lisääntyisi mutta se pienenisi vastaavasti ensi vuonna, koska seuraavan vuodenvaihteen indeksikorotus olisi normaalia pienempi. Lainsäädännön valmistelu ja toimeenpano edellä mainittujen indeksitarkistusten toteuttamiseksi tulee käynnistää välittömästi.

Eläkkeensaajien Keskusliiton Oulun Piiri ry